Odbornosť. Profesionálny prístup.

ICT BEZPEČNOSŤ A TECHNOLÓGIE

O nás

Sme slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti ICT služieb, ktorá si kladie za cieľ kvalitu a orientáciu na zákazníka.

Ponúkame odbornosť a profesionálny prístup ku všetkým projektom. Náš tím tvoria profesionálni konzultanti, manažéri, ako aj analytici a špecialisti v oblasti ICT bezpečnosti. JPartners ponúka skúsenosti, znalosti a odbornú pomoc pri realizácii vašich projektov a obchodných cieľov. Našou úlohou je úspešne zrealizovať všetky očakávania našich klientov a ponúknuť riešenia, ktoré majú potenciál a budúcnosť.

Služby

Projektové riadenie

Ponúkame súbor metodických postupov a dlhoročné skúsenosti v oblasti projektového riadenia podľa medzinárodných PM štandardov ako aj slovenských štandardov uplatňovaných najmä v štátnej správe.
Nastavujeme metodiky a princípy projektového riadenia s podporou moderných nástrojov manažmentu PM.

Consulting v oblasti ICT služieb

Zabezpečujeme profesionálne konzultačné služby v oblasti ICT. Od návrhov na „zelenej lúke“ pre začínajúce firmy až po komplexné riešenia a integrácie s jestvujúcimi systémami. Ponúkame profesionálne zdroje pre vývoj SW ako aj špecialistov na infraštruktúru IT.

Manažment ICT služieb

Navrhujeme riešenia v oblasti manažmentu ICT služieb v spoločnosti. Centrálna správa a dohľad nad službami ICT. Procesy rešpektujúce ITIL štandard. Návrh riešení Service Desk, Asset management, tvorba CMD.

Bezpečnosť

Komplexné spracovanie bezpečnostného projektu. Realizácia bezpečnostných auditov, penetračných testov, antivírusových opatrení.
Návrh bezpečnostných riešení: firewall systémov, detekčných systémov a systémov prevencie prieniku, komplexných antivírus a anti spam systémov a systémov na ochranu webových služieb.

Záchrana dát

[Data Recovery]

Poskytujeme komplexné služby v oblasti obnovy a záchrany dát. Obnovu a záchranu realizujeme z celého portfólia dátových nosičov [pevné disky ATA, SCSI, S-ATA, Fibre Channel /SSD disky /CD, DVD média, diskety /Diskové polia RAID /USB kľúče a pamäťové karty]

Likvidácia dát

[Secure Erase]

Opozitum slova záchrana je likvidácia, pre svojich zákazníkov poskytujeme aj službu bezpečného odstránenia dát z nosičov v zmysle medzinárodných štandardov. Odstránenie prebieha v dvoch režimoch: totálna fyzická deštrukcia (bez možnosti vrátenia dátového nosiča) a v režime dátovej likvidácie podľa zvoleného štandardu (dátový nosič sa nepoškodí a je vrátený zákazníkovi)

IT Outsourcing

Zabezpečujeme outsourcingové služby pre potreby našich klientov. V rámci outsourcingu vieme pokrývať cele portfólio IT prostredia, pripadne len vybrané časti.
Riešime:
Konsolidácie jestvujúcich riešení
Návrhy nových systémov a riešení
Optimalizácie HW a SW systémov
Komplexný manažment a administrácia serverov a koncových staníc
Nové inštalácie a implementácie HW/SW
Servisné zmluvy (SLA)

Referencie

7

Priemysel a energetika

SPIE Elektrovod, a. s.
7

Obchod a služby

S Services s.r.o
7

Informačné a komunikačné technológie

WDS Solutions s.r.o.

Kontaktné údaje

Všeobecné informácie:

info@jpartners.sk

Sídlo spoločnosti:

JPartners, s. r. o.
Horné Židiny 1
831 02 Bratislava – mestská časť Nové mesto
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 52882055
IČ DPH: SK2121166377

Bankové spojenia:

Fio banka
Číslo účtu: 2601768663 / 8330
IBAN: SK41 8330 0000 0026 0176 8663
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 143935/B.